waarom niet?

Ik heb niets te verbergen, maar ook niets te vertellen.

In een vrij land hoort bewegingsvrijheid zonder permanent volgsysteem. Dit geldt zowel voor de off-line als de online wereld.

Hoe meer data, hoe meer ruis, hoe gevoeliger voor interpretatiefouten.

Ik kies voor communicatievrijheid en Privacy by Design.

Voor een transparante overheid, tegen transparante burgers.

Ik zit al op Facebook.

Over log me niet

Logmeniet is een platform voor providers die niet loggen en voor mensen die hun provider willen oproepen niet te loggen. Logmeniet is geïnitieerd door Greenhost. Greenhost hanteert vanaf 19 mei 2010 een opt-in logbeleid, waarbij klanten zelf kunnen aangeven of zij gelogd willen worden.

Greenhost werkt al tien jaar aan een maatschappelijk verantwoorde inrichting van zijn hostingfaciliteiten. 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' (MVO) betekent doorgaans: duurzaam en sociaal. Volgens Greenhost vraagt de huidige informatiesamenleving om een completere invulling van MVO, waarbij aandacht wordt geschonken aan digitale rechten en vrijheden. Dat betekent dat bedrijven steeds meer een kritische houding moeten aannemen ten aanzien van de privacy en communicatievrijheid van hun klanten. Een mogelijke manier is om over te schakelen naar privacy by design.

Greenhost ziet het internet als een platform voor toegankelijke informatie, samenwerkingsverbanden en het vormen en uiten van opinies. Greenhost vindt dat de democratische potentie van het internet zo veel mogelijk gewaarborgd dient te blijven.

De bewaarplicht is een van de vele maatregelen die momenteel het internet aan banden leggen en tegen fundamentele mensenrechten ingaan. Greenhost vindt de bewaarplicht onnodig, onwenselijk en onterecht. Het monitoren van e-mailverkeer maakt van burgers verdachten en is een inperking van vrijheid en privacy. Greenhost wil dit niet doen zonder de expliciete toestemming van zijn klanten. Bovendien vindt Greenhost het opslaan van al die data veel te milieubelastend.

Greenhost was de wegbereider op het gebied van groene webhosting, ontwikkelde een innovatief energiebesparend hostingplatform en was een van eerste gebruikers van Evoswitch, het meest duurzame datacenter van Nederland. Het Greenhost-team blijft innovatie koppelen aan maatschappelijk relevante kwesties en zet zich in voor digitale rechten en vrijheden. Greenhost is de eerste Nederlandse logvrije hostingprovider. Greenhost blijft up-to-date over de nieuwste technologische mogelijkheden door te investeren in kennisontwikkeling en experiment. Greenhost ondersteunt organisaties die zich hard maken voor persvrijheid, duurzaamheid en cultuur. Het Greenhost-team is flexibel, interdisciplinair en staat open voor dialoog.

Meer over Greenhost.

Logmeniet?

Ik wil meer informatie over deze actie.

Ik wil mijn provider vragen te stoppen met loggen.

Ik ben een provider en wil ook stoppen met loggen. Wat moet ik doen?

Ik denk graag mee over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en digitale rechten.

Vragen? Mail naar