waarom niet?

Ik heb niets te verbergen, maar ook niets te vertellen.

In een vrij land hoort bewegingsvrijheid zonder permanent volgsysteem. Dit geldt zowel voor de off-line als de online wereld.

Hoe meer data, hoe meer ruis, hoe gevoeliger voor interpretatiefouten.

Ik kies voor communicatievrijheid en Privacy by Design.

Voor een transparante overheid, tegen transparante burgers.

Ik zit al op Facebook.

Vertel het mijn provider

Wilt u uw provider ook vragen om te stoppen met loggen? Neem contact met ze op, wellicht heeft u iets aan de onderstaande tekst:

 

LS,

 

U logt mijn e-mail- en andere verkeersgegevens. Ik zou u echter willen verzoeken om over te schakelen naar een "opt-in" beleid, waarbij u alleen logt als klanten daar expliciet toestemming voor geven. Ik vind het geen prettige gedachte dat informatie over mijn mailgedrag wordt opgeslagen. Zolang ik niet als verdachte ben aangemerkt, ervaar ik het als een inbreuk op mijn privacy en communicatievrijheid.

Ik zou u daarom willen vragen om u aan te sluiten bij de logvrije providers op logmeniet.nl. Informatie over loggen en niet loggen is op te vragen via de website logmeniet.nl. Daar is onder andere onderstaande uitleg te vinden.

 

Bij voorbaat dank,

(...)

 

Bent u provider en wilt ook stoppen met het loggen van uw klanten? Dan staan hier wat aanwijzingen;


U bent hostingprovider?

Volgens bewaarplicht.info moet u loggen en bent u aanbieder van een openbare telecomdienst. Dit betekent dat u zich opeens aan moet melden bij de Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit (OPTA), terwijl u uw diensten al jaren aanbiedt. De Telecomwet is echter nooit bedoeld geweest voor hostingproviders en u zult ook weinig tot geen pure hostingproviders in het OPTA-register terugvinden.

De mening van het Agentschap Telecom is niet in overeenstemming met de aard, doel en geschiedenis van de Telecomwet, en hostingproviders die dus niet onder de wet hebben gevallen zullen er ook niet opeens wel onder vallen.

 

U bent Access Provider?

Ook in dat geval is de wet niet helder, want in de bewaarplicht staat in dat u slechts informatie die u verwerkt in het kader van de aangeboden diensten hoeft te loggen. U kunt dus alleen de meest noodzakelijke informatie verwerken, loggen en bewaren, en de rest niet. Bij verzonden mail bijvoorbeeld is het domein waarnaar de mail verstuurd moet worden het enige wat de mailserver nodig heeft om de mail aan te bieden. Feitelijk is het voor uw bedrijfsvoering niet perse noodzakelijk deze gegevens te generen of verwerken. Dus als u die gegevens niet logt, hoeft u ze ook niet te bewaren.

 

Voor meer informatie kunt u ons altijd emailen op


Logt u ook niet? Mail ons op en wij vernoemen u als logvrije provider.

 


Logmeniet?

Ik wil meer informatie over deze actie.

Ik wil mijn provider vragen te stoppen met loggen.

Ik ben een provider en wil ook stoppen met loggen. Wat moet ik doen?

Ik denk graag mee over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en digitale rechten.

Vragen? Mail naar